EDUCATION

Témakiírások elérhetőek itt / Project announcements available here

Oktatás magyar nyelven
Hőközlés (BMEGEENBGHK, BMEGEENBEHK)
Alkalmazott termodinamika (BMEGEENBGAT)
Bevezetés az irreverzibilis termodinamikába (BMEGEENBVIT)
Kalorikus gépek numerikus szimulációja (BMEGEENBVNS)
Numerikus hőtranszport (BMEGEENNGNH)

Teaching in English
Heat Transfer (BMEGEENBGHK)
Advanced Thermodynamics – BSc (BMEGEENUVHT)
Advanced Thermodynamics – MSc (BMEGEENNWAT)
Thermal Engineering – BSc (BMEGEENBMHO)
Numerical Simulation of Heat Engines (BMEGEENBVNS)